Konkurs promocyjny – aspekty prawne

W poprzednim wpisie omówiliśmy szczegółowo wszystkie aspekty prawne i księgowe związane z organizacją loterii promocyjnych. Ogrom wytycznych, obowiązków i – nie ukrywajmy – kosztów, które spoczywają na organizatorach często sprawia, że klienci, którzy początkowo zgłaszają się do nas z prośbą o przygotowanie oferty na loterię, ostatecznie decydują się na konkurs. Ta forma aktywacji konsumenckiej jest o wiele prostsza w realizacji, jednak stawia przed uczestnikiem nieco większe wymagania i angażuje go czasowo, dlatego nagrody w konkursach muszą być maksymalnie atrakcyjne, a komunikacja apetyczna i chwytliwa.

Wróćmy jednak do meritum, czyli aspektów prawnych dotyczących konkursów promocyjnych, ale najpierw…

 

Czym jest konkurs promocyjny?

W dużym skrócie – konkurs konsumencki, w przeciwieństwie do loterii, wymaga już od uczestnika użycia swoich umiejętności, aby z sukcesem wykonać stawiane przed nim zadanie. Zadanie to jednak musi być możliwie jak najprostsze, aby nie zniechęcało do udziału. Najczęściej uczestnik ma szansę wykazać się swoimi talentami plastycznymi, literackimi czy ogólnie rzecz biorąc kreatywnością i błyskotliwością. Organizator może poprosić uczestnika o wymyślenie ciekawego hasła reklamowego dla promowanego produktu, zrobienie i wysłanie zdjęcia z użyciem promowanego produktu – możliwości są praktycznie nieograniczone. Narzędziami, które wykorzystujemy do zbierania zgłoszeń są wciąż smsy, ale także dedykowane, przyjemne dla oka landing page. Spośród nadesłanych rozwiązań komisja wybiera te, którym chce przyznać nagrody pieniężne bądź rzeczowe. Zazwyczaj powołuje się komisje kilkuosobowe i liczy się średnią ocen danych zgłoszeń, jednak czasami polega się na subiektywnej ocenie organizatora na podstawie ustalonego wcześniej kryterium oceny.

 

Konkurs promocyjny vs. polskie prawo

Konkurs promocyjny nie wymaga od organizatora pozyskania żadnych wyjątkowych zezwoleń, co więcej – nie jest w żaden sposób regulowany przez instytucje państwowe. W przypadku konkursów musimy liczyć się tylko i wyłącznie z dwoma artykułami Kodeksu Cywilnego: 919 i 921. Dotyczą one przyrzeczenia publicznego w zakresie równych praw uczestników w kontekście samej zabawy konkursowej, jak i wydania nagród. Zasady przeprowadzania konkursu są zawarte w regulaminie, opracowanym przez organizatora.

W przypadku konkursu promocyjnego, podobnie jak w loterii, nie unikniemy podatku dochodowego. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest jednak o niebo prostsze. W tym przypadku jest to zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody i nie jest on pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jeżeli laureatem konkursu jest osoba fizyczna, to podatek ten powinien zapłacić organizator konkursu. W przypadku konkursu dla uczestników prowadzących działalność gospodarczą można ten obowiązek przenieść na uczestnika. Nagroda wygrana przez osobę prowadzącą działalność powinna być potraktowana jako przychód z działalności gospodarczej, a więc opodatkowana według przyjętej przez firmę skali podatkowej.

 

Konkurs czy loteria? Co wybrać?

Na samym początku tej części wpisu chcemy podkreślić, że nie odpowiemy jednoznacznie na to pytanie ?

Marki zawsze rozważają decyzje o przeprowadzeniu akcji promocyjnych w oparciu o szereg różnych czynników. Kluczowym kryterium jest oczywiście osiągnięcie założonego celu, a jest nim zawsze stymulacja klientów do zrobienia zakupów. Podstawową zmienną są – nie ukrywajmy – koszty, które pozwolą osiągnąć ten cel – im mniejszy koszt przy satysfakcjonujących efektach, tym lepiej. W przypadku loterii promocyjnej same koszty bazowe robią się wysokie i często stanowią lwią część budżetu marketingowego. Przy organizacji konkursów klient nie ponosi żadnych kosztów bazowych, z wyjątkiem opłat prawnych, jakie wynikają z konieczności opracowania regulaminu. Loterie są w związku z tym dużo droższe, a należy pamiętać także o tym, że musi je prowadzić osoba posiadająca stosowne uprawniania.

Kryteria wyłaniania zwycięzców też nie pozostają bez znaczenia. W przypadku konkursów przed uczestnikiem stawiamy większe wyzwanie, jednak przeprowadzenie loterii jest dużo bardziej skomplikowane po stronie organizatora. Należy rozważyć wszystkie za i przeciw, aby rozwiązanie było jak najbardziej opłacalne dla obu stron. Przyjmuje się, że jeżeli chcemy osiągnąć spektakularny sukces w liczbie otrzymanych zgłoszeń, to idealnym narzędziem, aby to osiągnąć będzie zorganizowanie loterii promocyjnej, która wygeneruje nam dziesiątki tysięcy zgłoszeń. W przypadku konkursów możemy liczyć na znacznie mniejszy wynik, bo ok. 2-5 % wszystkich zgłoszeń wygenerowanych w ramach organizacji loterii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *