Loteria promocyjna – aspekty prawne

Lato w pełni, a to oznacza – wakacyjne konkursy i loterie konsumenckie! Marki często organizują akcje promocyjne, aby zwiększyć sprzedaż danego produktu. Kolorowe key visuale, atrakcyjne nagrody, jak np. wycieczki zagraniczne, samochody, vouchery na pokaźne sumy, zestawy promowanych produktów – to wszystko zobaczymy w punktach sprzedaży, w gazetkach promocyjnych i w internecie. Które z narzędzi wsparcia sprzedaży – konkurs czy loteria – jest bardziej opłacalne z perspektywy klienta? Porównamy je biorąc pod uwagę bardzo ważne aspekty prawne. W poniższym wpisie zajmiemy się loterią promocyjną, kolejny będzie dotyczył konkursów.

Czym jest loteria promocyjna?

Organizację loterii promocyjnych reguluje w Polsce Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Według niej loteria promocyjna to gra, której warunki określa regulamin oraz gra w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze.

Innymi słowy, loteria promocyjna charakteryzuje się tym, że uczestnik bierze w niej nieodpłatnie udział po zakupie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, który marka oferuje w sprzedaży i zależy jej na tym, aby produkt po prostu się szybko sprzedał. W zamian organizator loterii oferuje nagrody rzeczowe lub pieniężne, które są rozlosowywane wśród uczestników zabawy. W przypadku loterii – jak sama nazwa wskazuje – o wygranej decyduje przypadek, a uczestnik nie podlega takiej weryfikacji, jak w przypadku konkursu, o czym opowiemy więcej w kolejnym wpisie. Próg wymagań stawianych przed uczestnikami jest tutaj dużo mniejszy, dlatego właśnie loterie promocyjne generują zdecydowanie więcej zgłoszeń niż konkursy.

Loterii nie można przeprowadzić ot tak, bez specjalnego przygotowania. Ilość wymagań prawnych może zaskoczyć każdego. Konieczne jest bowiem uzyskanie stosownego zezwolenia lub skorzystania z pomocy agencji reklamowej, która w sposób kompleksowy przygotowuje i przeprowadzi akcje.

Loteria promocyjna vs. polskie prawo

Doświadczona agencja reklamowa obsługująca loterie promocyjne powinna w imieniu klienta zadbać o szereg formalności, bez których akcja nie może ruszyć. Co więc robimy?

  1. Przygotowujemy i składamy wniosek w Izbie Administracji Skarbowej o zezwolenie na urządzenie loterii (agencja w imieniu klienta prowadzi z Izbą Administracji Skarbowej konsultacje dotyczące mechaniki przygotowanej loterii). Często agencja musi monitorować proces związany z uzyskaniem zgody.
  2. Dokonujemy opłaty na rzecz Izby Administracji Skarbowej (za wydanie zezwolenia należy zapłacić 10% wartości puli nagród brutto, jednak nie mniej niż 2122 zł).
  3. Powołujemy komisję, w składzie której musi obowiązkowo znaleźć się osoba z uprawnieniami do nadzoru nad tego typu akcjami (posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji Ministerstwa Finansów).
  4. Przygotowujemy projektu regulaminu loterii.

Nadzór agencyjny

W trakcie realizacji agencja powinna zapewnić nadzór nad loterią, który zawsze obejmuje:

  1. Przygotowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem loterii zgodnie z wymogami ustawy hazardowej;
  2. Przygotowanie na rzecz urzędu dokumentacji związanej z rozpoczęciem loterii;
  3. Przygotowanie na rzecz urzędu dokumentacji związanej z prowadzeniem wymaganych ewidencji oraz z zamknięciem tych ewidencji;
  4. Nadzór postępowania reklamacyjnego;
  5. Opracowanie dokumentacje z przebiegu loterii na potrzeby urzędu.

Opłaty administracyjne

Uruchomienie loterii promocyjnej wiąże się z pewnymi opłatami administracyjnymi. Pominięcie któregoś z elementów, o których pisaliśmy wyżej lub właśnie opłat skutkuje tym, że loteria jest nielegalna. Dodatkowo, agencja powinna mieć w swoich szeregach osobę, która posiada certyfikat organizacji loterii i na tej osobie będzie spoczywać odpowiedzialność karno-skarbowa.

Za co płaci klient?

Klient musi zapłacić podatek od nagród o wartości powyżej 2280 zł brutto, ale tylko w przypadku, kiedy organizator będzie chciał przekazać pieniądze zwycięzcy na opłacenie takiego podatku. Wówczas do nagrody dolicza się 11,111% jej wartości. Jeżeli zostanie przyjęte takie rozwiązanie, to podatek wchodzi do puli nagród. W przypadku nagród finansowych, zwycięzca loterii swoją nagrodę otrzymuje już po potrąceniu 10-procentowego podatku. W przypadku nagrody rzeczowej, laureat loterii przed wydaniem nagrody powinien sam wpłacić organizatorowi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

Klient powinien uiścić opłatę za tzw. gwarancję bankową, która musi być wystawiona na kwotę równą puli nagród brutto i obowiązywać jeszcze pół roku po zakończeniu loterii. Wcześniej jednak należy złożyć wniosek o przygotowanie gwarancji bankowej. Wysokość opłaty zależy od banku, a kwoty mogą się diametralnie między sobą różnić.

 

 

Cały proces organizacji loterii promocyjnej musi być precyzyjnie zaplanowany, a agencja powinna działać według ściśle określonego harmonogramu. Jak widać wyżej, formalności jest bardzo wiele, a do tego Izba Administracji Skarbowej ma aż dwa miesiące na wydanie pozwolenia organizacji loterii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *